Disclaimer

VOORWAARDEN VOOR BEZOEK AAN EN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Alle rechten voorbehouden. Bezoek aan en gebruik van deze website wordt verschaft onder deze voorwaarden.

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze site, www.FTMwervingenadvies.nl, en op de sites van FTM Werving & Advies en haar dochterondernemingen die aan deze site gekoppeld zijn (als geheel de 'sites' genoemd). Met uw bezoek aan of gebruik van deze sites wordt u geacht in te stemmen met deze voorwaarden. Indien u niet instemt met deze voorwaarden, dient u deze site niet te bezoeken of te gebruiken.

Geen garantie op volledigheid en nauwkeurigheid
Deze site en de informatie, namen, figuren, afbeeldingen, logo's en pictogrammen met betrekking tot of verbonden met FTM Werving & Advies en/of haar aangesloten maatschappijen, producten en diensten (hierna: 'de informatie') worden slechts aangeleverd op de wijze waarop deze reeds bestaan en beschikbaar zijn. FTM Werving & Advies en/of haar aangesloten maatschappijen (hierna: 'FTM Werving & Advies') geeft geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, over bijvoorbeeld de geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, het niet inbreuk maken op rechten, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de sites, noch garandeert FTM Werving & Advies dat deze site of de server waardoor deze geleverd wordt, vrij zijn van 'computervirussen'.
Deze site kan publicaties bevatten met technische of andere onnauwkeurigheden of drukfouten, waarvan de correctie ter beoordeling van FTM Werving & Advies is. Correcties en wijzigingen kunnen op een later tijdstip in deze site opgenomen worden. FTM Werving & Advies kan te allen tijde aanpassingen, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de voorwaarden of de informatie die op deze site getoond worden of in de producten en de diensten waarnaar hierop verwezen wordt.

Afwijzing van aansprakelijkheid
In geen geval zal FTM Werving & Advies of een van haar dochterondernemingen, aangesloten maatschappijen of aannemers aansprakelijk gehouden kunnen worden voor schade, waaronder zonder beperkingen speciale, indirecte of gevolgschade, of schade die op enige wijze voortvloeit uit het bezoek of gebruik, of het onvermogen tot het bezoeken of gebruiken van de site of die het gevolg is van de gegevens, voorbehouden of aanbevelingen en alle informatie op deze site.

Links
Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien het internet zelfstandig onderhouden wordt op duizenden sites over de hele wereld, kan de informatie die bezocht wordt ontstaan zijn buiten het bereik van deze site, waarover FTM Werving & Advies geen controle heeft. Daarom erkent FTM Werving & Advies geen verplichting of verantwoordelijkheid met betrekking tot het materiaal dat ontleend, verkregen of bezocht is op, via of buiten deze site.
U stemt ermee in aan de informatie die door FTM Werving & Advies op deze site getoond wordt niets toe te voegen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren.

Bescherming van geestelijk eigendom
Het materiaal dat op deze site getoond wordt, waaronder zonder beperking alle redactionele materialen, informerende teksten, foto's, illustraties, afbeeldingen en ander grafisch materiaal, namen, logo's, handelsnamen en andere merken, is eigendom van FTM Werving & Advies of haar licentiehouders en is beschermd door het auteursrecht en de wetten op handelsnamen en ander geestelijk eigendom. Dit materiaal mag alleen getoond en afgedrukt worden voor uw eigen, niet-commerciŽle gebruik. U stemt ermee in dit materiaal niet te kopiŽren, door te sturen, te verspreiden, te verkopen, te publiceren, uit te zenden of aan derden door te geven zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van FTM Werving & Advies.
Niets uit deze voorwaarden zal worden opgevat als het impliciet of anderszins overdragen van een vergunning of recht op deze informatie, gegevens, producten of diensten onder patent, handelsnaam, auteursrecht of enig ander geestelijk eigendomsrecht van FTM Werving & Advies of derden.

Opmerkingen en mededeling en Informatie die aan de sites geleverd wordt (per post, elektronische post of op andere wijze) kan niet als vertrouwelijk beschouwd worden. FTM Werving & Advies zal niet verantwoordelijk zijn voor het vertrouwelijk behandelen van dergelijke informatie, noch zal FTM Werving & Advies aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het gebruiken of openbaar maken van deze informatie. Al deze informatie is en blijft het exclusieve eigendom van FTM Werving & Advies en kan zonder vergoeding voor alle commerciŽle of andere doeleinden gebruikt worden.
FTM Werving & Advies stelt uw opmerkingen met betrekking tot de sites of tot onze producten op prijs, maar FTM Werving & Advies nodigt niet uit tot het ongevraagd toezenden van ideeŽn, suggesties of materialen met betrekking tot de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of marketing van onze producten.

Het recht en de jurisdictie van toepassing
Deze voorwaarden zullen worden onderworpen aan, en opgevat en uitgevoerd in overeenstemming met het Nederlandse recht.Werken bij  |  Algemene voorwaarden  |  Disclaimer
  > Login 
Bel me terug
Contact Gegevens

Wanraay 4
6673 DN Andelst
The Netherlands

T +31 24 7890048
M +31 64 5108743
Website: ROYALprofessional |  Copyright ©2020  FTM Werving & Advies
Home   |   Contact   |   Nieuwsbrief   |   Deze pagina afdrukken   |    Privacy Statement